Årsmöte

Lukasgillets årshögtid den 18 oktober 2011-11-20

2011 inföll Lukasdagen på en tisdag. Traditionsenligt samlades ett 40-tal Lukasbröder i Lukassalen på Grand Hotel i Lund. Kvällen inleddes med Lukasgillets årsmöte, där de personer i styrelsen som stod i tur att omväljas omvaldes, så att styrelsen det kommande året får samma sammansättning som det gångna året. Årsavgiften för 2012 fastställdes till oförändrade 300 kronor och inträdesavgiften för nya bröder blir också oförändrad 500 kronor.

Åldermannen tillkännagav därefter namnet på de 17 personer, som efter styrelsens noggranna prövning, invalts som nya Lukasbröder

Vid årsmötet antogs också enhälligt förslaget till nya tids- och ändamålsanpassade stadgar, som ska ersätta gillets första stadgar från år 1974. Det nya stadgeförslaget kommer slutligen att fastställas vid gillets vårmöte 2012.

032-012Åldermannen Hermerén informerade också årsmötet om att styrelsen den 28 september utsett Ulf Alfredson till hedersledamot. I anslutning till tillkännagivandet överlämnade ritmästare Ottosson och åldermannen ett giccléetryck på den samme, ”Vår man i Senegal”, från 1993, målad av förre Lukasmålaren och Ritmästaren Thure Thörn.

Efter det formella årsmötets avslutande talade Per-Uno Alm – ”Pua” ­ – under rubriken ”Tavlorna i Miljödebatten”. Pua har arbetat länge inom området hållbar utveckling, bland annat som miljörådgivare åt Margot Wallström och Anna Lind. Han är också en av grundarna av Respect och var de första nio åren generalsekreterare för Det Naturliga Steget.

Efter den traditionella ärtsoppan med varm punsch, pannkakor med sylt och kaffe med kall punsch, berättade Louise Brodin om sin far Axel Nilsson, en av Lukasgillets sju stiftare. Louise Brodin har under hösten utkommit med biografin ”Axel Nilsson – Museiman och föregångare”.

Avslutningsvis utlottades ett ”Böneplakat” och fem årsprenumerationer på Konstperspektiv.